Een blik achter de schermen van de
Effie-jury met Lydia Desloover


Nu de deelnemers aan de Effie Awards 2022 definitief zijn vastgelegd, kunnen we de balans opmaken van deze editie. De Effie-jury kreeg vorige vrijdag de cases te zien en werd gebrieft over het juryproces. We vroegen Effie-directeur Lydia Desloover naar de trends in de inschrijvingen dit jaar en naar het verdere verloop van de jurering.

Is de jurybriefing goed verlopen?

" De briefing vormt echt de aftrap van de Effie-jury. De juryvoorzitters Bénédicte Lobelle en Petra De Roos hebben de doelstellingen en de regels duidelijk uitgelegd aan hun jury. Verder zijn, na een grondige analyse over wie wat mag lezen, de cases toegewezen aan de juryleden. Aangezien een case zich dient te baseren op 'proven efficiency' staan er heel wat cijfers in zo een dossier. Daar willen we uiteraard strikt confidentieel mee omgaan. We delen altijd tips & tricks met de juryleden over de aanpak en de tijd die ze best vrijmaken. Aldus kunnen we de hoge standaard van de Effie Awards blijven garanderen. "

Een blik achter de schermen van de Effie-jury met Lydia Desloover

Hoe motiveren jullie de juryleden?

" De Effie-jury bestaat uit een selectie van 30 topmarketeers die aanbevolen zijn door onze vier partnerorganisaties UBA, BAM, ACC en UMA. Ze hoeven niet gemotiveerd te worden, aangezien ze al uitermate verheugd zijn om in de Effie-jury te kunnen zetelen. We krijgen veel aanvragen van potentiële juryleden, dus we hebben de strikte regel om maximum drie jaar een zitje in de jury te mogen hebben, opnieuw ingevoerd. We willen iedereen de kans geven om eens Effie-jurylid te zijn aangezien het een heel leerrijke ervaring is, zowel wat betreft het lezen en jureren van de cases als de discussies tussen de verschillende juryleden op de jurydag. "

Kan je iets zeggen over de workload van de juryleden bij het beoordelen van de cases?

" Het hele proces is best pittig en arbeidsintensief. Elk jurylid krijgt ongeveer vijftien cases toegewezen. De dossiers mogen niet meer dan tien pagina's bevatten, aangevuld met enkele bijlages. Dat zijn dus al gauw 150 pagina's die in opperste concentratie moeten gelezen worden, naast het opzoekingswerk. Marc Frederix, de voorzitter van de raad van bestuur van Effie, heeft ooit berekend hoeveel uren je als Effie-jurylid besteedt aan het jureren. Hij kwam uit op ongeveer 60 uur… Vermenigvuldig dat met 30 juryleden en dat resulteert in een indrukwekkend aantal van 1.800 uur dat aan het beoordelen van de Effie-dossiers wordt besteed. "

Ben je tevreden met het aantal ingeschreven cases? In eerste instantie was er sprake van 45 cases...

" Uiteindelijk zullen er 33 meedingen naar een prijs. Elk jaar stijgen we in het aantal deelnemers en ook dit jaar was het een recordeditie op het vlak van inschrijvingen. Uiteindelijk zijn twaalf van die aangemelde cases niet ingediend, voornamelijk omdat die deelnemers bij het schrijven van hun case beseften dat ze die nog niet voldoende konden onderbouwen. Meestal zien we die adverteerders het jaar nadien terug. Het feit dat er 45 cases werden ingeschreven, duidt er wel op dat 45 campagnes proven efficiency als doelstelling hadden. "

Welke trends zijn je opgevallen in het deelnemersveld?

" Er is een grote variatie van grote en kleine bureaus. Daarnaast doen er alsmaar meer bureaus mee aan de Effies. Naast de Effie-specialisten verwelkomen we elk jaar bureaus die voor het eerst deelnemen. De Effies gaan niet over een selectie van de beste cases, maar wel over het belonen van cases die hun efficiëntie kunnen bewijzen. Het verheugt me dat nieuwkomers hierdoor niet worden afgeschrikt. Verder zien we dat deelnemers alsmaar beter worden in het schrijven en opbouwen van hun case. Niet alleen marcom is vakmanschap; ook het indienen van een case kan dat zijn. Tot slot is elke categorie van de competitie netjes vertegenwoordigd. De nieuwe categorie 'Succesvolle introductie' kon enkele deelnemers verleiden en net als vorig jaar zijn er weer enkele covid cases. Hopelijk moeten we die laatste categorie volgend jaar niet meer opnieuw organiseren! Ik wil wel onderstrepen dat de Effie Awards geen prijzen per categorie toekennen. Het indienen in een specifieke categorie geeft enkel aan wat de grootste strategische driver in een campagne was. "

Wat staat er nog op het menu voor de juryleden?

" Elk jurylid moet tegen midden augustus een online score geven aan de verschillende cases. Vervolgens komen de juryvoorzitters en ikzelf samen om de eerste schifting te maken. Er is een minimum van 60% op het resultaat vereist en een minimum van 60% op het totaal. 9 september staat met stip aangeduid in de agenda, want dan is het jurydag. Op 6 oktober volgt dan de apotheose van het Effie-jaar met het Effie Effectiveness Forum en de prijsuitreiking met galadiner in de Event Lounge in Schaarbeek. Het belooft een mooi event te worden met veel learnings en networking mogelijkheden. "

[ Alle Canal berichten ]