Wettelijk bericht

Effie Belgium respecteert uw privacy

Effie Belgium stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Effie Belgium publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en hoe wij dit beleid gestalte geven. Bovendien leest u welke keuzes u hebt met betrekking tot de manier waarop gegevens online worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt.

Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen Effie Belgium op internet kunt bezoeken zonder uzelf bekend te maken of persoonlijke informatie te verstrekken. Deze kennisgeving is beschikbaar via een koppeling onderaan op elke webpagina van onze website.

 1. Websites en pagina's waarvoor deze Privacyverklaring geldt
 2. Type informatie dat wordt verzameld
 3. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt
 4. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt
 5. Uw keuzes
 6. Uw voorkeuren voor privacy en opt-out
 7. Uw gegevens en derden
 8. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens
 9. Uw gegevens beveiligen
 10. Google Analytics
 11. Wijzigingen in deze verklaring
 12. Contact opnemen met Effie Belgium

1. Sites en vennootschappen waarvoor deze privacyverklaring geldt

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan Effie Belgium eigenaar is. Effie Belgium heeft haar maatschappelijke zetel te 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 120.

Koppelingen naar websites die niet van Effie Belgium zijn
De Effie Belgium website kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Effie Belgium. Effie Belgium heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Effie Belgium. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. Persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Effie Belgium. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonsgegevens bekendmaken aan Effie Belgium. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

2. Type informatie dat wordt verzameld

Deze privacyverklaring geldt voor persoonsgegevens, het verzamelen van niet-persoonsgegevens en rapportage van verzamelde gegevens.

3. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt

Effie Belgium gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Meer specifiek gebruiken wij uw gegevens om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen, om u op te hoogte te houden van diensten en activieteiten. Soms worden uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot diensten van Effie Belgium. Wij bieden u de gelegenheid om voorkeuren voor uw privacy in te stellen met betrekking tot dergelijke communicatie.

Persoonsgegevens die online zijn verzameld, kunnen worden gecombineerd met gegevens die u Effie Belgium verstrekt op activiteiten of langs andere weg.

Niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor rapportering over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van de Effie Belgium website. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.

4. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt

Effie Belgium verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. Effie Belgium deelt uw persoonsgegevens niet met derden behalve in reactie op uw verzoek om producten of diensten. Uw toestemming wordt gevraagd wanneer u de gegevens verzendt. Effie Belgium maakt gegevens van haar leden beschikbaar voor alle entiteiten waarvan Effie Belgium eigenaar is, en voor bedrijven die namens ons werken, maar alleen op de manier die wordt beschreven in het gedeelte 'De manier waarop uw gegevens worden gebruikt'.

Effie Belgium sluit contracten met onafhankelijke leveranciers en dienstverleners voor de levering van volledige producten, diensten en oplossingen voor klanten zoals wordt beschreven in het gedeelte 'De manier waarop uw gegevens worden gebruikt'. Van leveranciers en dienstverleners wordt vereist dat zij de gegevens die zij namens Effie Belgium ontvangen, vertrouwelijk behandelen en zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen aan Effie Belgium. Deze dienstverleners kunnen veranderen of we kunnen contracten afsluiten met meer leveranciers om onze klanten beter van dienst te zijn. Effie Belgium geeft geen persoonsgegevens vrij aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

5. Uw keuzes

Effie Belgium geeft u de keuze of u een verscheidenheid aan informatie wilt ontvangen die bedoeld is als aanvulling op onze diensten. U kunt zich abonneren op bepaalde informatie over specifieke diensten of activiteiten en op algemene informatie van . Algemene informatie van Effie Belgium is bijvoorbeeld informatie over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of een uitnodiging om mee te doen aan marktonderzoek. Wij bieden u een keus met betrekking tot de bezorging van algemene Effie Belgium informatie via de post, e-mail of per telefoon. Raadpleeg sectie 7 voor instructies. Wij stellen alles in het werk om te voldoen aan uw wensen. Deze optie geldt niet voor berichten die bedoeld zijn voor de afhandeling van bestellingen, contracten, ondersteuning, waarschuwingen over productveiligheid of updates van drivers.

6. Uw voorkeuren voor privacy en opt-out

Effie Belgium gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel dat wordt genoemd wanneer u de gegevens opgeeft. Voorbeelden van ander gebruik zijn bijvoorbeeld het versturen van informatie over activiteiten, productinformatie en marketingmateriaal. U kunt er echter voor kiezen deze informatie waarvoor u zich niet hoeft te abonneren, te ontvangen.

Geef uw voorkeuren voor privacy op door te schrijven naar info@Effiebelgium.org - vermeld uw naam, e-mailadres en postadres in alle correspondentie.

7. Uw gegevens en derden

Bepaalde diensten van Effie Belgium zijn gekoppeld aan diensten van ongerelateerde andere bedrijven. Enkele van deze bedrijven bieden u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verstrekken aan zowel Effie Belgium als het andere bedrijf. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan deze andere bedrijven tenzij u dit aangeeft.

8. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens

Effie Belgium streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. We hebben technologie, beheerprocedures en beleid geÔmplementeerd om gegevens van onze leden goed bij te houden. We geven u toegang tot uw gegevens, waarbij we zullen pogen u online toegang te geven zodat u uw gegevens kunt wijzigen. Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen proberen we uw identiteit te controleren aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Bepaalde gedeelten van websites van Effie Belgium zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via wachtwoorden en andere persoonlijke ID's.

De handigste manier om uw persoonsgegevens te bekijken en te wijzigen is door terug te gaan naar de webpagina waar u uw gegevens hebt ingevoerd en de instructies op die pagina te volgen.

9. Uw gegevens beveiligen

Effie Belgium stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. Effie Belgium beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

10. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geŽigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

11. Wijzigingen in deze verklaring

Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van de online privacyverklaring van Effie Belgium, worden deze wijzigingen gepubliceerd en wordt de herzieningsdatum van dit document bijgewerkt. Zo weet u altijd welke gegevens we online verzamelen, wat we met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. Bij aanzienlijke wijzigingen in deze verklaring, maakt Effie Belgium hiervan melding bij leden die het betreft.


Laatste bijgewerkt op 21 november 2016